Środki pomocnicze do emalii

img28Podkład (grunt) nitrocelulozowy. Jest to zawiesina barwideł i obciążników w roztworze nitrocelulozy zawierającym żywicę i plastyfikatory. Wymaga przed użyciem do natrysku rozcieńczenia w stosunku 1 część rozcieńczalnika na 2 części nitro gruntu. Natryśnięta warstwa gruntu powinna wysychać w temperaturze 12—20°C przy normalnej wilgotności powietrza nie dłużej jak 40 min. i wyschnąć na tyle, aby można było natrysnąć na nią nitroszpachlówkę lub nitroemalię. Natryśnięta na płytkę metalową, odrdzewiona i odtłuszczona nie powinna po tygodniu dać się zdrapywać paznokciem. Wymalowana błona powinna posiadać dużą przyczepność do podłoża, twardość, elastyczność i właściwości rdzoochronne. Grunt nitrocelulozowy stosowany jest jako pierwsza podkładowa powłoka na metal lub drewno przy technice nitrocelulozowej, jednorazowo natryskiwaną na powierzchnie metalowe samochodów, wagonów itp. pod nitroszpachlówkę i pod nitroemalię. Szpachlówka nitro do natrysku. Jest to zawiesina barwideł i obciążników w spoiwie nitrocelulozowym zawierającym żywice i plastyfikatory. Wymaga rozcieńczenia przed natryskiem w stosunku 2 części nitroszpachlówki na co najmniej 1 część rozpuszczalnika. Pojedyncza warstwa szpachlówki natryśnięta na płytkę metalową niezagruntowaną powinna wyschnąć powierzchownie w ciągu 20 godz. Blacha natryskiwana szpachlówką trzykrotnie w odstępach co godzinę powinna nadawać się do szlifowania papierem wodoodpornym po upływie 16 godz. od nałożenia ostatniej warstwy. Warstwa szpachlówki nie rozcieńczonej nałożona na blaszkę żelazną grubości 0,5 mm nie powinna wykazywać po trzytygodniowym schnięciu rys lub siatki. Szpachlówka nitro stosowana jest do natryskowego wypełniania rys i drobnych nierówności na powierzchniach, które będą malowane nitroemalią. Powinna tworzyć drugą warstwę na powierzchniach pokrytych uprzednio odpowiednim nitrogruntem.