Farby olejne podkładowe

img20Farby olejne podkładowe „11″ „(do gruntowania). Są one zawiesiną białych i kolorowych barwideł oraz obciążników w rozcieńczonym pokoście lnianym. Dają połysk półmatowy do matowego. Nadają się do pracy pędzlem. Stopień rozlewności -dopuszczalna widoczność śladów pędzla. Schnięcie w temperaturze 18—22°C przy przeciętnej wilgotności powietrza; wymalowanie powinno być pyłosuche po upływie 12.godz., a po 24 godz. całkowicie suche. Osad tworzący się na dnie naczynia z farbą powinien się dać rozmieszać w okresie 4 miesięcy od dnia wyprodukowania. Spotykane kolory: biały, niebieski, ultramarynowy, zielony jasny, khaki, orzechy: jasny, średni, ciemny, mahoń, brązowy, szary jasny i czarny. Farby olejne podkładowe stosuje się jako pierwszą, spodnią warstwę na zagruntowane pokostem drewno lub wprost na żelazo, gdy obiekt nie jest narażony na wpływy atmosferyczne i na wilgoć. Farba miniowa ołowiana rdzoochronna podkładowa. Jest to zawiesina minii ołowianej suchej z ewentualnym dodatkiem innych stałych barwideł lub obciążników (np. szpatu ciężkiego) w dobrym gatunkowo pokoście lnianym rozcieńczonym. Ma kolor minii ołowianej suchej (pomarańczowo-cżerwony). Stosowana jest do bezpośredniego gruntowania odrdzewionego i odtłuszczonego żelaza jako pierwsza warstwa (gruntująca). Farba miniowa ołowiana, odpowiednio spreparowana, wykazuje znakomite własności rdzoochronne. Aby zachować jej istotną wartość jako powłoki gruntującej należy ją pokryć po upływie 2—5 dni warstwą powierzchniową. Pokrywanie w terminie późniejszym (np. parotygodniowym) mija się z celem, gdyż w ciągu tego czasu farba mogła już być narażona na niszczące działanie czynników mechanicznych, światła, wilgoci i temperatury. Maksymalny okres użycia farby od dnia wyprodukowania — 6 do 8 tygodni. W bazach materiałowych i na placach budów nie należy gromadzić dużych ilości farby miniowej. W związku z poważną deficytowością minii ołowianej czynione są stale wysiłki w celu zastąpienia farby olejnej miniowej materiałami o podobnych własnościach. Materiałem nadającym się do częściowego zastąpienia farby miniowej jest fosforowy odrdzewiacz alkoholowy. Głównym zastosowaniem tego materiału jest odrdzewianie powierzchni stalowych, eliminujące droższe, trudniejsze i nie zawsze skuteczne odrdzewianie mechaniczne. Odrdzewiacz fosforowy produkowany jest na bazie kwasu fosforowego z dodatkiem niewielkich ilości tlenku cynku i manganu. Działanie odrdzewiacza polega na działaniu chemicznym na rdzę, czyli tlenki. żelaza i wytwarzaniu fosforanów żelaza, cynku i manganu. Po nasmarowaniu powierzchni zardzewionej odrdzewiaczem, przereagowąniu i wyschnięciu, uzyskuje się dobry podkład pod dalsze wymalowania ochronne. Podkład ten stanowi pewnego rodzaju powłokę ochronną. Wytworzona powłoka fosforanowa jest niezbyt twarda i porowata, w związku z czym wykazuje małą odporność na ścieranie i rysowanie. Jest ciemna, barwy szarej do czarnej. Biała rysa na wytworzonej powłoce świadczy o odpowiednim przereagowaniu. Jeśli rysa jest żółta, odrdzewianie należy powtórzyć, gdyż zaszło ono w niedostatecznym stopniu. Wytworzona powłoka jest dobrym izolatorem. Jest nieodporna na działanie kwasów i zasad. Jest odporna na ponowne zardzewienie w okresie od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od warunków otoczenia. W związku z tym należy ją stosować w zasadzie jako podkład pod dalsze wymalowania ochronne. Jako materiał eliminujący farbę miniową odrdzewiacz fosforowy może być stosowany do konstrukcji stalowych znajdujących się pod dachem oraz do mniej ważnych obiektów narażonych na wpływy atmosferyczne. Ponadto powinien być używany do powlekania rozmaitych wyrobów stalowych narażonych na korozję atmosferyczną, które dotychczas nie były wcale chronione.