Farby olejne powierzchniowe

img21Farby olejne powierzchniowe „14″ (na polipokoście). Stanowią one zawiesinę barwideł i obciążników w spoiwie zasykatywowanym polipokostem. Dają powłokę o charakterystycznym półpołysku. Rozlewność przypomina zachowanie się emalii. Całkowite wyschnięcie w temperaturze 18—20°C przy normalnej wilgotności powietrza po 24 godz., względna suchość, upoważniająca do nakładania następnej warstwy pędzlem — po 14 godz. Elastyczność bada się przez zgięcie pomalowanej blachy na 180° w około pręta grubości 0,5 cm. W ciągu 3 miesięcy osad powinien dać się rozmieszać. Kolory:’biały, kość słoniowa, kremowy, szary jasny, szary średni, szary maszynowy, czarny, żółty jasny i średni, pomarańczowy, czerwona i czerwień sygnałowa, wiśniowy, czerwony wagonowy, niebieski, granat, orzechy: jasny, średni i ciemny, mahoń, brązowy, zielony jasny i morski, zieleń soczysta ciemna i oliwkowa, khaki' Farby powierzchniowe „14″ stosuje się do wymalowań zewnętrznych na drewno, żelazo i tynk jako ostatnią warstwę na podkład olejny, tam gdzie nie jest potrzebny połysk właściwy dla emalii. Farby olejne „13″ (powierzchniowe) rdzoochronne do pierwszego malowania. Są one zawiesiną barwidła i obciążnika w rozcieńczonym pokoście lnianym. Własności: kolor według ustalonego wzorca, krycie pierwsze, połysk właściwy dla farby olejnej, konsystencja do pracy pędzlem, rozlewność — dopuszczalna widoczność śladów pociągnięcia pędzlem, schnięcie w temperaturze 18—22°C i przy normalnej wilgotności powietrza wymalowanie pyłosuche po 14 godz. (dla czarnej — po 16 godz.). Całkowicie wysycha po 36 godz. W ciągu. 4 miesięcy od daty wyprodukowania farby osad powinien dać się rozmieszać. Stosuje się na żelazo, do malowania obiektów narażonych na stałe wpływy atmosferyczne i wilgoć. Nakłada się na farbę miniową rdzoochronną jako warstwę środkową, którą z kolei pokrywą się następną warstwą nawierzchnią (patrz niżej). Farba olejna szara rdzoochronna do drugiego (powierzchniowego) malowania. Własności: jak dla farb olejnych powierzchniowych „14″. Stosuje się jako pomalowanie wierzchnie na żelazo zagruntowane farbą miniową i pomalowane szarą rdzoochronną do pierwszego malowania (jako warstwę środkową).