Farby olejne w paście

img22Farby olejne w paście. Własności: konsystencja mazista, bez skłonności do twardnienia w temperaturze pokojowej w ciągu co najmniej 6 miesięcy; zdolność mieszania się w każdym stosunku ze spoiwami olejnymi i rozpuszczalnikami; brak widocznych zbryleń po roztarciu na płycie szklanej. Kolory: biała, żółcień, czerwień sygnałowa, ultramaryna, błękit paryski, szary, czerń szara, khaki. Farby olejne w paście służą do malowania po rozprowadzeniu lakierem olejnym bezbarwnym, do mieszania z farbami do robót wewnętrznych i do wyrobu farb i emalii olejnych po zmieszaniu z właściwą ilością spoiwa olejnego i rozpuszczalnika. Farby te można magazynować przez dłuższy okres czasu. Do konsystencji roboczej doprowadza się je pokostem lub lakierem olejnym bezbarwnym. Opakowanie odbiorcy lub fabryczne w puszkach 5 i 1 kg. Wypełniacz por do drzewa (olejny). Jest to gęsta zawiesina składników mineralnych i organicznych w żywicznym (specjalnym) spoiwie zasykatywowanym, w kolorach: od bezbarwnego do ciemnobrązowego lub ciemnowiśniowego. Nadaje się do rozprowadzania ścierką lnianą. Po 20 godz. schnięcia w temperaturze 18—20°C przy normalnej wilgotności powietrza może być szlifowana na sucho. Stosuje się na drewno, do zasklepiania por przed pokryciem lakierem bezbarwnym, tam gdzie zależy na uwidocznieniu naturalnych słoi drzewa. Grunt olejny pod emalie nitrocelulozowe. Jest to zawiesina barwideł w spoiwie olejnym przyrządzonym na żywicy syntetycznej (ftalowej), odpowiednio rozcieńczonym i zasykatywowanym. Występuje w kolorze: białym, szarym, maszynowym, czerwonym wagonowym, według wzorca karty kolorów. Własności: słaby połysk; nadaje się do pracy pędzlem, przy czym powłoka nie powinna wykazywać widocznych śladów pędzla; zdolność wysychania — w temperaturze 18—22°C przy normalnej wilgotnośći powietrza wymalowanie pyłosuche po 12 godz., całkowicie suche po 24 godz.; po natryśnięciu wyschniętego wymalowania gruntu emalią nitrocelulozową wymalowanie nie powinno wykazywać podnoszenia się, bąblowania itp. usterek; w ciągu 4 miesięcy osad powinien dać się rozmieszać. Grunt olejny stosuje się międzywarstwowo pod nitro, a także jako warstwę pomiędzy wymalowaniami olejnymi i nitrocelulozowymi oraz jako pierwszą warstwę na żelazo, które ma być pokryte techniką malowania kombinowaną (olejno-nitrocelulozową).