Kit szpachlowy

SONY DSCKit szpachlowy olejny „19″. Jest to pólplastyczna masa, składająca się z barwideł, obciążników oraz odpowiednio rozcieńczonego i zasykatywowanego spoiwa żywiczno-olejnego, sporządzonego na żywicy syntetycznej (fenol, modyfikowanej) i olejach lnianym oraz tungowym Występuje w kolorze: czerwonym wagonowym, szarym, białym. Nadaje się do rozprowadzania szpachlą. Wysycha po 18 godz. w temperaturze 18—22°C przy normalnej wilgotności powietrza do tego stopnia, że daje się łatwo szlifować. Kit „19″ stosuje się na zagruntowane farbą olejną powierzchnie drewniane, żelazne lub tynk, dla wyrównania powierzchni; jak również do wypełniania większych otworów lub wgłębień na powierzchniach, które będą pokrywane farbą. Opakowanie odbiorcy lub fabryczne w hobokach 25 i 501 i w puszkach 5 kg.  Lakiery są to substancje płynne o konsystencji oleju lub nieco gęstszej. Otrzymuje się je przez stopienie zasadniczych składników: żywic, plastyfikatorów, rozpuszczalników i sykatyw. Żywice nadają lakierom wymaganą twardość i połysk oraz wytrzymałość na niektóre destrukcyjne wpływy zewnętrzne. Do wyrobu lakierów stosowane są następujące żywice: naturalne, jak kalafonia, kopale, bursztyn, damara, mastyks, sandarak, szelak, oraz syntetyczne, jak fenolowe, karbonylowe, mocznikowe, mieszaniny estrów fenolowych, maleinowe, kumaronowe, poliwinylowe, albertole. Plastyfikatory czyli zmiękczacze nadają powłoce lakierowej trwałą elastyczność, zwiększają przyczepność i poprawiają rozlewność lakieru.