Gips palony wysokowartościowy

img12 (13)Gips palony wysokowartościowy wyrabia się w Rosji obok gipsu palonego zwykłego. Gips ten otrzymuje się przez nagrzanie gipsu suszonego parą wodną nasyconą pod ciśnieniem 1,2 atm. w ciągu 5—8 godz., a następnie przez suszenie w temperaturze 100°C.

C. wł. gipsu przepalonego wynosi około 2,4, gipsu cementowego wolnowiążącego — 2,7—2,9.

C. obj. gipsu cementowego wynosi 1,5 — 1,7.

Gips budowlany i gips budowlany wysokowytrzymałościowy twardnieje bardzo szybko, gips hydrauliczny powoli.