Gips przepalony szybkowiążący

img11 (13)Gips przepalony szybkowiążący, niestosowany do celów budowlanych, otrzymuje się przez nagrzanie gipsu surowego w temperaturze około 200°C. Z gipsu przepalonego wyrabia się gips alabastrowy szybkowiążący i gips murarski szybkowiążący. Gips hydrauliczny (cementowy, estrichgips, gips bezwodny) otrzymuje się przez wypalanie niektórych gatunków gipsu surowego w temperaturze powyżej 500°C (najkorzystniej w temperaturze 800—1000°C), przy czym gips surowy traci całkowicie wodę. Stopień zmielenia gipsu hydraulicznego powinien być taki, aby pozostałość na sicie o 900 oczkach na 1 cm2 nie przekraczała 30%