Historia gipsu

img15 (8)Zastosowanie gipsu w Polsce do  celów budowlanych jest znaczne i znaczna jest produkcja tego materiału, dysponujemy rozległymi złożami gipsowymi, które mogą być bazą dla masowej produkcji wszelkich gatunków gipsu i mimo że mamy pełną możliwość korzystania z doświadczeń budownictwa zachodniego, które ma w dziedzinie zastopowania gipsu ogromne osiągnięcia. Gips musi znaleźć należne mu, przodujące miejsce wśród stosowanych u nas materiałów budowlanych. Należy przypuszczać, że rok 1954 był dla nas okresem przełomowym w tym zakresie, w roku tym bowiem ruszyła produkcja potężnego kombinatu gipsowego nad Nidą, która zapewniła kilkakrotne zwiększenie puli zaopatrzeniowej tego materiału w skali krajowej.