Magnezyt kaustyczny

img16 (10)Magnezyt kaustyczny palony mielony
Synonim: magnezyt kaustyczny prażony (mielony), magnezja palona
Symbol chemiczny głównego składnika — tlenku magnezu: MgO.
Otrzymuje się przez wypalanie węglanu magnezu czyli magnezytu (MgCO3) w temperaturze około 550°C w piecach szybowych lub rotacyjnych i mielenie w młynkach kulowych. Jest to biały proszek, nierozpuszczalny w wodzie, alkoholu i eterze, rozpuszczalny w kwasach rozcieńczonych. C. wł. 3,3, zawartość czystego MgO co najmniej 85%, CaO do 3,5%, kwasu węglowego około 0,1%.
Magnezyt kaustyczny stosuje się łącznie z chlorkiem magnezu jako spoiwo do celów budowlanych (produkowanie płytek ksylolitowych jako elementów prefabrykowanych lub nakładanie posadzek na terenie wykonywanej budowy), w przemyśle — do wyrobu zapraw hydraulicznych, produkcji kamieni ogniotrwałych i tygli.