Dolomit kaustyczny

img17 (13)Produktem zastępczym magnezytu kaustycznego palonego może być dolomit kaustyczny (MgCO3•CaCO3), produkowany z kamieni dolomitowych przez wypalenie w temperaturze 600—800°C i zmielenie. Otrzymany w ten sposób produkt zastępczy zawiera powyżej 20% tlenku magnezu (MgO) i mniej niż 3% tlenku wapnia (CaO). Dolomit kaustyczny może być zastosowany w miejsce magnezytu w tych wyrobach, w których wytrzymałość nie jest czynnikiem pierwszorzędnej wagi. Magnezyt kaustyczny wypalony należy chronić przed wilgocią i pakować w szczelnie zamknięte bębny blaszane. Należy go rozpakowywać bezpośrednio przed użyciem, a to z uwagi na higroskopijność i uwadnianie się w czasie magazynowania; część uwodniona nie nadaje się do przerobu i powinna być odsiewana. Magnezyt kaustyczny mielony, będący  w sprzedaży, posiada opakowanie zastępcze, krótkotrwałe — worki papierowe 50 kg.