Iporka i betony termoizolacyjne

Iporka i betony termoizolacyjne. Różnorodność materiałów termoizolacyjnych jest duża. Oprócz wyżej wymienionych stosuje się do celów budowlanych: iporkę tworzywo sztuczne produkowane, na bazie mocznika i formaldehydu w obecności katalizatora; iporka przypomina wyglądem watę drobnowłóknistą, jest materiałem higroskopijnym, mało odpornym na działanie czynników mechanicznych, posiadającym przewodność cieplną 0,003 do 0,04 kcal/mh°C. Poza tym stosuje się betony termoizolacyjne: pumeksowe, glinowy i betony lekkie: Ytong i Siporex.