Izolacja przeciwwilgociowa

img14 (18)MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ. Do przyklejania pap i tkanin bitumowanych stosuje się Jepiki, które w wielu przypadkach mogą być również użyte jako samodzielna warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Najczęściej używane do lepienia pap i do wszelkich robót izolacyjnych są lepiki asfaltowe, zwane też bitumicznymi oraz lepiki smołowe. Do lepienia posadzek deszczułkowych stosuje się lepik posadzkowy. Do robót izolacyjnych w budownictwie stosuje się także masy izolacyjne, oparte na asfaltach i smole węglowej, przygotowanego użycia na zimno, oraz masy (kity) dylatacyjne, stosowane do uszczelniania fug dylatacyjnych. Lepiki asfaltowe, stosowane do izolowania przeciwwilgociowego warstwowego, są preparowane jako: 1) lepiki na zimno, tj. takie, które nie wymagają podgrzewania przed użyciem (posiadające konsystencję płynną dzięki obecności rozpuszczalnika), 2) lepiki na gorąco, tj. takie, które muszą być podgrzewane przed użyciem (stosowane najczęściej do lepienia pap i tkanin bitumowanych). Punkt mięknienia lepików do pap i tkanin powinien wynosić od 32 do 60°C według K.S. Lepiki nie powinny zawierać składników, które by zmniejszały ich plastyczność lub przyczepność.