Karbolineum drzewne

Karbolineum drzewne. Należy rozróżniać karbolineum liściaste (z drzew liściastych) i żywiczne (z drzew iglastych). Otrzymuje się je przez zmieszanie 80% smoły drzewnej z 20% olei drzewnych. Karbolineum drzewne jest Cieczą barwy czarnej:, o ostrym zapachu smoły drzewnej, nierozpuszczalną w rozcieńczonym spirytusie ani w wodzie, o c. wł. przy 20°C 1,03—1,18, słabych własnościach toksycznych i dosyć silnych własnościach korozyjnych. Stosowane jest do impregnacji drewna w budownictwie wiejskim, lecz nie do długotrwałego zabezpieczania. Niekiedy stosowane jest jako materiał zastępczy zamiast karbolineum węglopochodnego i służy do powierzchniowego nasycania drewna.