Olej impregnacyjny

Olej impregnacyjny. Synonimy: olej kreozotowy, olej ciężki. Jest to produkt suchej destylacji smoły surowej, należący do grupy olejów smołowych. Jest to ciecz oleista, o c. wł, 1,023—1,035, zawartości wody do l%. Używany jest do zabezpieczenia drewna przed wpływami atmosferycznymi (woda, wilgoć) i działaniem grzyba, w szczególności do nasycania kostki drewnianej, podkładów kolejowych, słupów telegraficznych itp. Służy również jako surowiec do produkcji specyfików grzybobójczych, i zabezpieczających. Duży asortyment i różnorodność zastępczych impregnatów drewna umożliwia zastąpienie oleju impregnacyjnego niemal we wszystkich wypadkach innymi środkami o równie skutecznym działaniu, z wyjątkiem zabezpieczania przeciwko mięczakowi morskiemu -— Teredo navalis. Opakowanie: beczki odbiorcy lub cysterny dostawcy.