Karbolineum węglowe

Karbolineum węglowe. Synonimy: olej antracenowy, olej zielony. Jest to jeden z końcowych produktów destylacji smoły pogazowej. Pod względem chemicznym stanowi on mieszaninę związków o charakterze aromatycznym: antracenu, naftalenu, fenoli i innych. Dla polepszenia siły grzybobójczej karbolineum, powinno się stosować jego chlorowanie. Jest to płyn oleisty o barwie brunatnej, o c.wł. 1,09—1,12, temperaturze wrzenia powyżej 270°C. Uchodzi za najbardziej wypróbowany i trwały środek impregnacyjny profilaktyczny. Karbolineum ma zastosowanie jako .środek do impregnacji wszelkiego rodzaju drewna, w szczególności budowlanego (elementów z drewna, pracujących na zewnątrz budynku) w celu zabezpieczenia przed gniciem, butwieniem i grzybem. Przy robotach o charakterze specjalnym (budowa chłodni, roboty morskie), gdzie części drewniane znajdują się stale pod silnym działaniem wody, pary wodnej, czy wysokiej temperatury, użycie karbolineum jest nieodzowne. Do niedawna uważano karbolineum za jedyny środek odpowiedni do impregnacji podkładów kolejowych, słupów telegraficznych, baraków, drewna rusztowaniowego itd. Obecnie stosowane są w tych wypadkach z dobrymi wynikami zastępcze środki impregnacyjne (np. stosowanie „Dinolu” do impregnacji podkładów kolejowych wyeliminowało całkowicie zużycie karbolineum do tego celu). Kosztorys wzorcowy Roboty murowe, przewiduje zastosowanie karbolineum do impregnowania klocków drewnianych do umocowania ościeżnic; zużycie na 1 szt. 0,05 kg. Kosztorys wzorcowy Roboty ciesielskie przewiduje zastosowanie karbolineum do posmarowania drewna; zużycie na 1 m2 przy smarowaniu jednokrotnym 0,4 kg, przy smarowaniu dwukrotnym 0,75 kg, przy smarowaniu trzykrotnym 1,1 kg. Kosztorys wzorcowy Roboty wodociągowo-kanalizacyjne przewiduje zastosowanie karbolineum do wykonania,.studzienek wodomierzowych piwnicznych lub podwórzowych cegły półklinkierowej; zużycie na 1 szt. w zależności od wymiaru studzienki i wielkości wykopu od 2,4 do 4 kg. Do wykonania studzienki wodomierzowej betonowej, z gotowych elementów, eliptycznych, na 1 studzienkę, w zależności od wymiarów 3,6 do 6 kg. Kosztorys wzorcowy Roboty blacharsko-dekarskie – przewiduje zastosowanie karbolineum przy kryciu dachów gontami dp posmarowania pokrycia , dachowego z gontów; zużycie na 1 m2 przy smarowaniu jednokrotnym — 0,6, dwukrotnym 0,9 kg. Poza wymienionymi przypadkami karbolineum może być używane; a) do impregnacji słupów, bali, legarów (zużycie 8 kg/m3), b) do impregnacji drewna przy budowie chłodni kominowych (zużycie 20 kg/m3), . c) do konserwacji belek odbojowych pomostów wyładowczych (0,75 kg/m2 przy podwójnym smarowaniu), d) do impregnacji podkładów kolejowych, słupów elektrotechnicznych, konstrukcji drewnianych spornych w akumulatorach i stacjach transformatorowych, elementów barakowych, wież wiertniczych; szop', płotów itp. Zależnie od wielkości partii karbolineum jest dostarczane w cysternach dostawcy lub beczkach odbiorcy.