Maść dyfuzyjna i Pasta izolacyjna I

„Maść dyfuzyjna” (impregnat do zabezpieczania drewna średniozagrożonego). Z punktu widzenia chemicznego jest to alfachromonaftalen. Jest to gęsta masa (pasta) o kolorze brunatnym, odznaczająca się silnym, przykrym zapachem i dużą siłą grzybobójczą. W wodzie nierozpuszczalna, jest silnie trująca, lotna, niekorodująca, niewymywalna. Nie barwi tynków. Niszczy, grzyby w drewnie i w murze. Służy do impregnowania drewnianych elementów wbudowanych, dla których trwałość impregnowania oblicza się na 6—7 lat; w szczególności służy do odgrzybiania i impregnowania drewna stykającego się z murem i z ziemią (styki ościeżnic,:belki, nośne, parapety, namurnice, legary, słupy, pale). Smaruje się ją jednokrotnie. Zgęstniałą maść dyfuzyjną doprowadza się do konsystencji roboczej (półpłynnej) przez podgrzanie do temperatury 60°C. Opakowanie stanowią beczki żelazne 100 i 200 kg, wypożyczane przez dostawcę.

„Pasta izolacyjna I”. Synonim: izolacja smołowa. Jest to półstały produkt olejowy, przechodzący po nagrzaniu w stan płynny; o własnościach analogicznych, jak własności materiałów smołowych lub bitumicznych (pak w lekkim rozpuszczalniku). Służy do zabezpieczenia warstewki past „M” lub „B” na drewnie przed działaniem wód opadowych i gruntowych. Stosowana jest do impregnowania pali fundamentowych, konstrukcji mostowych, słupów, elementów wież drewnianych. oraz słupków fundamentowych. Opakowanie stanowią beczki żelazne 100 i 200 kg, wypożyczane przez dostawcę.