Pasta B 50% i Pasta B 24%

„Pasta B” – 50%. Jest to fluorek sodu w bardzo silnym stężeniu. Posiada konsystencję półpłynną, jest koloru jasnobrązowego, bezwonna, rozpuszcza się częściowo w wodzie. Barwi drewno i skórę na brązowo. Łatwo wnika w głąb drewna. Jest silnie działającym środkiem grzybobójczym nieco trującym. Zmniejsza palność drewna, nie koroduje metali, nie nadaje się pod farby. Służy do zabezpieczania elementów drewnianych wewnątrz budynków (o większych przekrojach) silnie zagrożonych wilgocią (belki stropowe, legary w piwnicach i na parterach, końce .belek) i wszelkiego drewna niedostatecznie suchego. Dostarczana jest w bębnach blaszanych wagi 100 kg, stanowiących własność dostawcy lub odbiorcy.

„Pasta B” — 24% Jest to również fluorek sodu, tylko w mniejszym stężeniu, więc mniejsze własności toksyczne w porównaniu z „Pastą B” 50%,. Inne własności ma podobne. Stosowana jest do impregnacji drewna w budynkach mieszkalnych, specjalnie zaś drewna o dużym stopniu wilgotności i mniejszych przekrojach (deski, dyle na parterach i kondygnacjach między piętrowych, więźby dachowe). Materiałami zastępczymi mogą być: „Pasta M” (do budynków niemieszkalnych), „Nitrol”, fluorek sodu i inne środki solowe. Opakowanie stanowią beczki żelazne 100 i 200 kg, wypożyczane przez dostawcę.