Kit do aluminium i jego stopów

aluminium barwienieKit do aluminium i jego stopów. Klej Epidian 5 zmieszać z pyłem glinowym. Przechowywanie i używanie jak wyżej. Oprócz kitowania pęknięć w odlewach ze stopów aluminium znajduje zastosowanie do wyrównywania większych nierówności blach karoseryjnych.
Naniesiony cienką warstwą na kawałek tkaniny szklanej, przyłożonej od spodniej strony blachy, stanowi doskonałą łatę do likwidowania dziur w nadwoziach samochodowych. Po stwardnieniu należy dodatkowo wyrównać tym samym kitem nierówności po zewnętrznej stronie blachy. Utwardzone kity epidianowe można obrabiać; pilnikiem i szlifować.

Uwaga: Kity te w początkowym okresie utwardzania wykazują pewną nadciekłość, to znaczy po kilku minutach pozornie bardzo gęsty kit płynie i zmienia kształt. Z tego względu nie należy go używać natychmiast po dodaniu utwardzacza, lecz odczekać ok. 20 min i nanosić, gdy proces utwardzania staje się wyczuwalny dotykiem.