Kit do szkła

Kit okienny. Zarobić kredę szlamowaną z pokostem w stosunku wagowym 10:1 i ugniatać w rękach, aż do otrzymania ciastowatej masy. Przechowywać pod wodą. Czas twardnienia – kilka dni.

Kity do akwarium • Utrzeć zasadowy węglan ołowiawy (biel ołowiana) ze szkłem wodnym na gęstą masę.

•    300 g kredy szlamowanej i 150 g minii ołowiowej wyrobić z pokostem na ciastowatą masę. Czas twardnienia – ok. 7 dni.

•    Tlenek ołowiawy (glejta) zmieszać z dodatkiem gliceryny na gęstą masę. Czas twardnienia – kilka godzin.

Kit uniwersalny, szybko twardniejący. Zmieszać 100 g talku i 50 g szkła wodnego. Wykazuje dobrą przyczepność do szkła, ceramiki i metali.