Kit miniowy

img28Kit miniowy. Synonim: kit do żelaznych ram okiennych. Produkowany jest na pokoście lnianym, przy czym różni się od kitu szklarskiego składem o tyle, że oprócz kredy zawiera domieszkę 20%, minii ołowianej (ze względu na deficyt minii ołowianej dopuszcza się 10%). Ilościowe proporcje surowców do wyrobu kitu miniowego przedstawiają się następująco: 4 części minii ołowianej (w niektórych przypadkach, minii żelaznej) + 11- części kredy pławionej + 5 części pokostu. Kit miniowy jest to masa plastyczna, jednolita, o dużej przyczepności i własnościach przeciwkorozyjnych, stosowana do robót szklarskich. Dobry kit wysycha w ciągu 24 godz. na powietrzu, przechodząc w stan twardy. Stwardniały nie powinien odpadać od miejsc okitowanych. Kit miniowy stosowany jest w budownictwie, zwłaszcza przemysłowym, do szklenia żelaznych ram okiennych (ze względów oszczędnościowych nie wolno stosować go do uszczelniania szyb w ramach żelbetowych, prefabrykowanych). Ponadto używany bywa do robót dekarskich przy naprawach rynien żelaznych., Zużycie kitu miniowego zależy od rodzaju i wymiarów szkła. Inne jest przy szkleniu szkłem zbrojonym, inne przy szkle zwykłym, różne wreszcie przy różnych wymiarach szkła. Normy zużycia wahają się w granicach od 0,45 do 3,5 kg na 1 m2 szkła. Dystrybutor i opakowanie — jak dla kitu szklarskiego. Kit szklarski i miniowy należy przechowywać, w blaszanych naczyniach szczelnie nakrytych, ewentualnie w skrzyniach lub hobokach. Powierzchnię kitu w naczyniach otwartych należy przykrywać natłuszczonym papierem w celu ochrony pierwszej warstwy materiału przed skawaleniem.