Kity

img26Kity są to plastyczne masy lub pasty o konsystencji gęstego ciasta. Pod działaniem powietrza przechodzą w stan twardy. Zastosowanie kitów jest bardzo różne. Zależnie od surowców wchodzących w ich skład służą one: a) do wypełniania szpar, szczelin, spoin, b) do wygładzania powierzchni uszkodzonych, chropowatych, zapełniania drobnych otworów; c) do zlepiania materiałów jednorodnych lub różnorodnych. Sposób, przygotowania kitów zależny jest nie tylko od materiału, do którego mają one być stosowane, lecz również od rodzaju zastosowania, np. do uszczelniania, łączenia, uodporniania na działanie temperatur itp. Receptura kitu zależy od szczegółowych wymagań, jakim ma on odpowiadać pod względem odporności na temperaturę, wilgoć, działanie kwasów, ługów, wody, ognia itp. Np. kit szklarski, zależnie od tego, czy będzie stosowany do kitowania otworów okiennych wewnątrz lub zewnątrz budynku, może zawierać mniej lub więcej pokostu naturalnego. Nazwy kitów pochodzą: 1) od materiałów w ich skład wchodzących np.: kauczukowy, acetonowy, ołowiowy, 2) od rodzaju robót, dó których mają być kity przeznaczone, np.: szklarski, piecowy, tapicerski, do drewna, lub wreszcie 3) od wymaganej własności podstawowej ,:np.: wodoszczelny, olejoodporny, kwasoodporny itp. Ze względu na to, że w budownictwie znajdują kity największe zastosowanie w robotach szklarskich, omówione zostaną tu bliżej kity używane do tych robót, mianowicie szklarski i miniowy.