Obtapianie i wyginanie rurek szklanych

Obtapianie rurek i prętów szklanych. Koniec obciętej rurki czy pręta wprowadzić do płomienia i powoli nagrzewać, ciągle obracając, aż do wyraźnego zaokrąglenia się ostrych kantów. Na koniec pręta założyć kawałek rurki gumowej, czysto wymytej, aby zapobiec rysowaniu naczyń szklanych podczas mieszania.

Wyginanie rurek szklanych. Trzymaną w obu rękach rurkę ogrzewać w miejscu zginania, ciągle ją obracając. Rurkę ogrzewać należy na długości trochę większej niż wymagana długość łuku. Po zmięknięciu szkła wyjąć rurkę z płomienia i wyginać, jednocześnie lekko ją rozciągając. Ogrzewanie na zbyt małej długości i wyginanie małym łukiem prowadzą do załamania się rurki na wewnętrznej stronie łuku.