Oleina i Stearyna

img13TŁUSZCZOPOCHODNE. Oleina. Synonim: kwas oleinowy. Jest to produkt uboczny przy wyrobie stearyny. W zależności od sposobu otrzymywania występuje jako oleina destylowana lub saponifikacyjna. Czysta oleina jest płynem bezbarwnym, ulegającym rozkładowi! pod wpływem ogrzewania.. Nie rozpuszcza się w .wodzie, miesza się natomiast z alkoholem i eterem. Oleina techniczna jest ciemnobrunatna i ma charakterystyczny zapach. C. wł. 0,899, punkt topliwości 14°C. W budownictwie stosowana jest oleina sporadycznie do prób i badań laboratoryjnych. Opakowanie dostawcy: beczki żelazne, przy dogodnych warunkach transportu — balony szklane. Stearyna. Synonim: (kwas stearynowy). Otrzymywana jest przez prasowanie roślinnych i zwierzęcych kwasów tłuszczowych na zimno i na gorąco. Jest to mieszanina stałych kwasów tłuszczowych, produkowana w postaci albo foremnych tafli o barcie białej lub lekko szarawej, albo nieforemnych kawałków lub proszku. Winna mieć temperaturę krzepnięcia 50—55°, temperaturę topliwości 69°C, liczbę jodową najwyżej 10, liczbę zmydlania 200. Nie zawiera kwasów nieorganicznych. W budownictwie stosowana jest sporadycznie i na małą skalę do impregnacji przewodów.