Papy

img22 (6)Papy i tkaniny bitumowane są to materiały izolacyjne w arkuszach; rdzeniem ich jest tektura lub tkanina nasycana (impregnowana) bitumem i ewentualnie powlekana bitumem oraz posypywana materiałem mineralnym. Papy smołowe produkuje się na smole preparowanej i tekturze surowej papowej. Posypkę mineralną stanowi przeważnie odpowiednio granulowany piasek, pozbawiony zanieczyszczeń organicznych. Papy asfaltowe (tzw. bitumiczne) produkuje się na asfalcie i tekturze pilśniowej (gatunek wyższy niż tektura surowa), posypywanej odpowiednio dobranym talkiem technicznym lub materiałem zastępczym talku (np. pegmatytem). Niektóre papy asfaltowe (np. do celów izolacyjnych lub jako podkład pod papę talkowaną) nie są posypywane talkiem.