Płyty pilśniowe

img14 (16)Stosowanym materiałem izolacyjnym do izolacji termicznych i akustycznych są płyty pilśniowe, mające przyszłość jako jeden z najlepszych obok korka materiałów izolacyjnych. Wyrabia się je z odpowiednio rozwłóknionego na miazgę drewna z dodatkiem chemikalii. Przemysł krajowy produkuje dwa rodzaje płyt: porowate, będące doskonałym materiałem izolacyjnym, i twarde, mające wielkie zalety przede wszystkim jako materiał konstrukcyjny, ale będące jednocześnie i dobrą izolacją. Jako surowiec do wyrobu płyt pilśniowych używane jest drewno, drzew iglastych i liściastych pod postacią odpadów tartacznych, drewna opałowego czy odpadów drewna z celulozowni. Wielkie znaczenie płyt pilśniowych płynie właśnie stąd, że ten pierwszorzędny materiał izolacyjny i budowlany otrzymuje się z. surowców odpadkowych, jakimi są np. zrzyny tartaczne, przy bardzo wysokim (ponad 90%) stopniu wydajności materiałowej. Do wyprodukowania 1 m2 płyt trzeba akurat połowy tej masy drewna, która wychodzi na wyrób 1 m2 desek, przy tym w pierwszym wypadku przerabia się odpad drewna, w drugim zaś — deficytowe drewno wysokiej jakości.