Płyty wiórkowo-cementowe Suprema

img11 (19)Płyty (brusy) izolacyjne wiórkowo-cementowe „Suprema”. Płyty wiórkowo-cementowe wykonywane są mechanicznie z wiórów drzewnych spojonych cementem. Wióry powinny posiadać wymiary: grubość 0,3—1 mm, szerokość 4—7 mm, długość przynajmniej 40 mm. Przed zmieszaniem z cementem mineralizuje się wióry solami mineralnymi (chlorek wapnia) celem zabezpieczenia od rozkładu gnilnego. Najczęściej stosuje się wióry świerkowe i sosnowe. Przemysł produkuje płyty o grubościach: 15, 25, 35, 50, 70 mm (wyjątkowo 100 mm) i wymiarach powierzchniowych 50X200 cm. Wygląd zewnętrzny płyt i łamliwość zależne są od sposobu formowania, prasowania i wykańczania. Odmianą płyt wiórkowo-cementowych są pustaki lub płyty pustakowe o wymiarach 15—20X50X200 cm. Dodając do wiórów — jako spoiwo — zamiast cementu portlandzkiego tlenek magnezu i siarczan magnezu, otrzymuje się płyty wiórkowo-magnezjowe, znane na rynku pod nazwą płyt „Heraklit”. C. obj. płyt wiórkowo-cementowych wynosi 0,4—0,6, współczynnik przewodnictwa cieplnego 0,09—0,13, wytrzymałość na zginanie powyżej 70 kg/cm2, nasiąkliwość do 14%. Płyty mają barwę szarą jaśniejszą lub ciemniejszą, co uzależnione jest od cementu, są odporne na ogień i łatwe w obróbce mechanicznej. Niekiedy stosuje się na specjalne zamówienie zbrojenie płyt prętami żelaznymi.