Płyty torfowe prasowane

img10 (17)Płyty torfowe prasowane. Synonim: płyty torfowe. Wyrabiane są z wierzchniego torfu, zawierającego przynajmniej 70 — 80% torfowca (suchego mchu wodnego) i co najwyżej 5—10%, obcych domieszek (korzonków i traw), przez poddanie go termicznej obróbce przy temperaturze 150°C. Wadą ich jest duża nasiąkliwość, skłonność do zagrzybienia oraz mała odporność na ogień (tlą się bez płomienia) i na zginanie. Współczynnik przewodnictwa cieplnego wynosi 0,05—0,06. Przemysł torfowy produkuje: a) płyty torfowe sucho prasowane z torfu podsuszonego, zawierającego po dodatkowym podsuszeniu 30—40%, wody; c. obj. — około 0,3, b) płyty torfowe mokro prasowane z torfu wilgotnego, poddawane po sprasowaniu suszeniu; c. obj. — 0,175—0,2. Płyty torfowe stosuje się wyłącznie w miejscach suchych, przy zastosowaniu wypraw ochronnych a także jako wkładki izolacyjne stropowe i międzyścienne. PN Roboty ciesielskie przewiduje zastosowanie płyt torfowych prasowanych: a) do izolacji cieplnej drewnianych płyt barakowych, na 1 płytę o wymiarach 1,25X2,9 m — 3,6 m2, b) do izolacji cieplnej drewnianych płyt barakowych, na 1 płytę o wymiarach 0,9X2,9 m – 2,2m2, c) do izolacji płyt okiennych, na 1 płytę — 1,8 m2, d) do izolacji płyt drzwiowych, na 1 płytę — 0,8 m2.