Oszczędności a izolacja

img17 (17)Przez zastosowanie właściwych materiałów izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej osiągnąć można dodatkowo poważne oszczędności na zużyciu podstawowych materiałów budowlanych. Materiały do izolacji termicznej mają szczególne znaczenie przy montażu instalacji przemysłowych i w chłodnictwie, które wymaga | wyjątkowo dużych ilości wysokowartościowych izolacji zimnochronnych. Chłodnictwo odgrywa podstawową rolę w wielu gałęziach przemysłu, w szczególności w przemyśle spożywczym: konserwowym mięsnym i rybnym, mleczarsko-jajczarskim oraz owocowo-warzywniczym. Budynek chłodni musi być zabezpieczony od przenikania ciepła z zewnątrz. Warstwa izolująca powinna otulać aparaty, zbiorniki i przewody oraz ściany, stropy i podłogi pomieszczeń chłodni.