Własności materiałów izolacyjnych

img16 (14)Izolacje zimnochronne do celów chłodniczych, powinny oprócz powyższych zalet odznaczać się jeszcze: 1) bezwonnością (zwłaszcza płyty i otuliny korkowe na lepiszczu bitumicznym); 2) odpornością na wsiąkanie wilgoci i przenikanie pary wodnej, 3) odpornością na działanie ognia, pękanie, kruszenie, osiadanie, gnicie. Materiały izolacyjne zachowują swoje właściwości tylko w stanie suchym. Większość materiałów izolacji termicznej może być stosowana jako izolacje przeciwdźwiękowe. Materiały do izolacji przeciw-dźwiękowych stosuje się w budynkach (pomieszczeniach), które należy izolować z punktu widzenia przenikania dźwięków. Do pomieszczeń takich zaliczają się: studia radiowe i filmowe, sale teatralne, koncertowe i wykładowe, szpitale, szkoły, biblioteki, pracownie naukowe, kina itp. Przez zastosowanie właściwej izolacji można zmniejszyć nasilenie dźwięku o 70 do 90%. Dźwiękochłonność materiału izolacyjnego zależy od jego struktury, a w szczególności od stopnia jego porowatości i sprężystości.