Materiały izolacyjne

img14 (17)Do materiałów izolacyjnych zaliczamy materiały mające właściwość izolowania, tzn. oddzielania, chronienia przed przenikaniem ciepła, zimna, dźwięków, wody, prądu elektrycznego. W niniejszym rozdziale opisane zostały typowe materiały izolacyjne stosowane w budownictwie. Dzielą się one na trzy grupy: a) materiały do izolacji termicznej (cieplnej i zimnochronnej) i akustycznej (przeciwdźwiękowej), jak korek, płyty pilśniowe, wełna żużlowa, przędza (wata) szklana, szkło piankowe, wyroby termalitowe, płyty paździerzowe i wiórkowo-cementowe, płyty torfowe itp.; b) materiały do izolacji przeciwwilgociowej, jak lepiki asfaltowe i smołowe, masy izolacyjne, kity fugowe i masy dylatacyjne, lakiery i farby rdzoochronne oparte na spoiwie bitumicznym; do grupy izolacji przeciwwilgociowych należą także papy i tkaniny bitumowane, które jednakże ze względu na wielostronność zastosowania w budownictwie omówione zostały w osobnym rozdziale; oddzielnie omówiono również z tych samych względów farby rdzo-ochronne na spoiwie np. olejowym czy pokostowym, c) materiały do izolacji elektrycznej, jak zalewy (masy) kablowe, olej transformatorowy, szelak naturalny, woski, kauczuk; niektóre lakiery odporne na „przebicie” prądem.