Pokost syntetyczny

img24Pokost syntetyczny. Otrzymuje się przez stopienie i rozpuszczenie w lotnych rozpuszczalnikach estryfikowanej kalafonii lub żywicy kumaronowej, z dodatkiem oleju lub pokostu lnianego. Jakość pokostu syntetycznego zależy od procentowej zawartości pokostu lnianego. Pokost syntetyczny jest to płyn o konsystencji oleju lnianego, barwy od jasnożółtej poprzez żółtą, brązową do brunatnej i czarnobrunatnej. Ma zapach zależny od użytego rozpuszczalnika, odznacza się dużą lepkością. Ma własność szybkiego wysychania, a po wyschnięciu tworzy szklistą powłokę stosunkowo mało odporną na wpływy atmosferyczne. Stosuje się go do różnorodnych robót wewnętrznych, w szczególności do gruntowania tynków pod farby olejne. Pokosty i oleje roślinne techniczne należy przechowywać w szczelnych, dobrze zakręconych beczkach żelaznych, w pomieszczeniach chłodnych, np. w piwnicach, przy czym należy skrupulatnie usuwać szmaty, wióry podobne materiały nasycone pokostem, a to z uwagi na łatwość „samozapalenia”, zwłaszcza przy ograniczonym dostępie powietrza.