Siarczan baru techniczny

img13Barwidła mineralne naturalne (ziemie barwne) łub farby ziemne posiadają już w surowym stanie charakterystyczne barwy i zdolność krycia. Podlegają one przeróbce, tj. są mielone, przesiewane, pławione, suszone i wypalane. Specyficzną cechą dodatnią barwideł naturalnych jest ich wyjątkowa odporność na wpływy atmosferyczne, działanie siarkowodoru i na światło. Siarczan baru techniczny. Synonimy: baryt, biel barowa Otrzymuje się przez zmielenie szpatu ciężkiego rodzimego. Siarczan baru strącany (blanc-fixe) uzyskuje się przez wytrącanie z roztworów soli barowych kwasem siarkowym lub siarczanami. Jest to miałki proszek o niewyczuwalnym ziarnie, barwy białej. Siarczan baru strącany używany jest jako wypełniacz do farb pokostowych nawierzchniach (może być użyty jako obciążnik do bieli ołowianej). Używa się go również do farb klejowych, kazeinowych i krzemianowych.