Smoły drogowe

img22 (7)Smoły drogowe stosuje się: a) do stabilizowania gruntu pod budowę drogi, b) do fundamentów drogowych z tłucznia i żwirów smołowanych, c) do powierzchniowego smołowania, półwgłębnego smołowania itp. lekkich typów nawierzchni drogowych, d) do makadamów smołowych o różnej granulacji, do betonów smołowych drobno- lub średnioziarnistych, ścieżek z grysów smołowanych itp. nawierzchni średnich, e) do smołobetonów typu ciężkiego, wielowarstwowych, zwłaszcza zaś do nawierzchni smołobetonowych dwu- lub wielowarstwowych, o grubości ziarna powyżej 60 mm, f) do budowy ścieżek rowerowych, do utrwalania nawierzchni tłuczniowych i brukowych, do napraw, do modernizowania i do poszerzania jezdni, g) do robót naprawczych drobnych. Grubość nawierzchni związana jest z przeznaczeniem drogi do ruchu o większym lub mniejszym natężeniu. Z uwagi na stopień natężenia rozróżnia się ruch lekki, średni i ciężki.