Srebrzenie przez pocieranie

Srebrzenie przez pocieranie

• 5 g chlorku srebra, 10 g soli kuchennej i 10 g kwaśnego winianu potasowego utrzeć z wodą destylowaną w moździerzu porcelanowym na papkę o konsystencji gęstej śmietany. Przedmiot srebrzony nacierać tą mieszaniną za pomocą korka lub miękkiej skórki. Mieszaninę srebrzącą można przechowywać w szczelnie zamykanym słoiku z ciemnego szkła.

•    Utrzeć mieszaninę z 6 cm3 stężonej wody amoniakalnej, 6 g azotanu srebra, 10 g tiosiarczanu sodowego i 10 g kredy szlamowanej. Dalej postępować jak w poprzednim przepisie.

Metody te doskonale nadają się do uzupełniania ubytków powłoki powstałych na skutek starcia lub odpryśnięcia wartwy srebrnej z posrebrzonych przedmiotów.