Srebrzenie przez zanurzanie

Srebrzenie przez zanurzanie. Przedmioty gotować przez 20 min w roztworze zawierającym 1 g chlorku srebra, 6 g soli kuchennej i 6 g kwaśnego winianu potasowego w 120 cm3 wody destylowanej. Po opłukaniu i wysuszeniu można otrzymaną matowobiałą powłokę polerować do połysku.