Suszenie za pomocą gorących emulsji

img28Suszenie za pomocą gorących emulsji

Suszenie za pomocą gorących emulsji. Jest to metoda, która znajduje zastosowanie w masowej produkcji artykułów metalowych i zyskała na znaczeniu w ostatnim okresie ze względu na wprowadzenie emulgatorów niejonowych mających działanie ochronne, Proces przeprowadza się w ten sposób, że wilgotne powierzchnie metalu, np. po opiaskowaniu na mokro, zanurza się na 1 do 2 minut do kąpieli zawierających emulsję specjalnego oleju rdzochronnego w wodzie. Kąpiel powinna mieć temperaturę 50 – 70°C. Po wyjęciu z kąpieli wyroby suszy się na stołach suszarniczych lub strumieniem powietrza. Pozostały na ich powierzchni olej konserwujący zawierający inhibitor korozji zabezpiecza metal w czasie wysychania oraz magazynowania. Części można zakonserwować długookresowo np. za pomocą smaru bez wprowadzenia dodatkowych operacji. Suszenie za pomocą emulsji musi być dokonywane w ten sposób, aby do wanny nie były wprowadzone korozyjnie działające substancje; dlatego celowe jest przed zanurzeniem, płukanie części w kondensacie jeśli istnieje obawa, że na powierzchni metalu znajdują się chlorki, węglany itp. sole o działaniu korozyjnym.