Suszenie w gorącym oleju

img27Suszenie w gorącym oleju

Suszenie w gorącym oleju. Jest metodą, która daje niekiedy dobre wyniki, jednak jest procesem kłopotliwym ze względu na pienienie się oleju oraz konieczność ogrzewania wanien z olejem, który się szybko starzeje i zagęszcza. Temperatura oleju, zwykle oleju wrzecionowego, powinna być wyższa niż 100°C, stosuje się podgrzewanie oleju do około 120°C. Mokre wyroby, np. po odmyciu soli hartowniczych, alkalicznej kąpieli do czernienia, zanurza się w oleju, wskutek czego zostają one osuszone oraz zakonserwowane na okres między operacyjny. Proces ten daje dobre wyniki szczególnie wtedy, gdy zachodzi konieczność usunięcia wody z głębokich szczelin. Dokonuje się je w ten sposób, że mokre części zanurza się do wanny z cieczą o własnościach powierzchniowych, której działanie wypiera z powierzchni metalu wodę. Substancje powierzchniowo-czynne zawarte w cieczach wypierających wodę adsorbują się na powierzchni metalu chroniąc go także przed skorodowaniem na krótki okres czasu. Proces suszenia przeprowadza się w ten sposób, że do wanny metalowej o skośnym dnie wlewa się np. produkowany w kraju tzw.: koncentrat W5 w ilości do 8% na litr nafty lub oleju napędowego. Następnie zanurza się do kąpieli mokre części i przetrzymuje w niej przez kilka minut do całkowitego zwilżenia kąpielą. Woda wyparta z powierzchni opada na dno wanny i może być okresowo usuwana przez jej wypuszczenie za pomocą kranu. Metoda ta daje dobre wyniki szczególnie przy produkcji jednostkowej wyrobów, których suszenie w suszarniach jest utrudnione ze względu na ciężar, obecność korozyjnego filmu cieczy itp. Celowe jest także usuwanie wilgoci zgromadzonej na powierzchni wyrobów w ten sposób, że ich powierzchnię przeciera się kilkakrotnie preparatem Fluidol, Woda ulega związaniu w emulsji a metal jest równocześnie zakonserwowany. Zabieg ten można stosować w celu usunięcia wody z małych powierzchni metalicznych jak np. elementy pokryte galwaniczną powłoką chromową, uchwyty przyrządów, mokre narzędzia, sprzęt pokładowy na statkach i broń, jeżeli zachodzi konieczność ich oczyszczenia i zakonserwowania .