Talk i Ton

img15Talk. Synonim: krzemian magnezu Jest to materiał barwy białej z odcieniem zielonkawym, struktury blaszkowatej. Posiada zdolność absorbowania barwników zasadowych. Stosowany jest do farb krzemianowych. Nadaje się również do farb przeznaczonych do malowania zbiorników na paliwa płynne. Polepsza odporność powłoki malarskiej. Ton. Synonimy: glinka malarska, biała glinka. Jest to węglan wapnia z .domieszką 12%, glinu, odporny na światło i na H2S. Stosuje się go do malowania ścian i sufitów jako barwidło do farb na spoiwach wodnych łub jako domieszkę do farb klejowych, kazeinowych i krzemianowych.