Tkaniny bitumowane

img12 (16)Tkaniny bitumowane. Synonimy: juta bitumowana, juta impregnowana. Są to tkaniny konopne, lniane, jutowe itp., nasycane i obustronnie powlekane masą asfaltową oraz posypywane talkiem miałkim lub drobnoziarnistym. Jako posypkę można stosować inny proszek pochodzenia mineralnego. W kraju produkuje się 4 gatunki juty bitumowanej, obustronnie posypywanej talkiem, o temperaturze mięknienia powłoki 67/70° P. K., wykonanej z tkaniny jutowej H 350/102, a mianowicie: o grubości 3 mm, do 2,8 mm, 2,7 mm oraz 2,5 mm. Tkaniny bitumowane stosuje się do izolacji przeciwwilgociowej na krzywe posiadające liczne zagięcia i zagłębienia powierzchni. Stosuje się je poza tym przy układaniu rur stalowych wodociągowych i innych w wykopach i przy wykonywaniu robót elektrycznych (układaniu kabli i muf kablowych). Należy podkreślić szczególnie mocno konieczność oszczędnego używania tkanin bitumowanych. Są one materiałem drogim, produkowanym w ograniczonych ilościach, stąd tez winny być używane tylko do tych robót, przy których są z punktu widzenia technicznego rzeczywiście niezbędne.