Sposoby krycia budynków papą bitumiczno-asfaltową

Krycia budynków papą bitumiczno-asfaltową lub smołową: 1) stosowanie przy kryciu dachów drewnianych w budynkach nowych papą asfaltową (bitumiczną) jednej lub dwóch warstw, przy czym przy stosowaniu dwóch warstw spodnia warstwa powinna być wykonana z papy smołowej, górna zaś z asfaltowej, 2) dachy betonowe powinny być kryte dwiema warstwami papy bitumicznej (asfaltowej), 3) przy kryciu dachów zarówno drewnianych jak i betonowych należy przestrzegać zasad podanych w kosztorysie wzorcowym , 4) przy kryciu dachów na budynkach starych lub remontowanych należy stosować jedną lub dwie warstwy papy smołowej piaskowej, 5) do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów należy używać równej papy smołowej, W związku z uruchomieniem produkcji papy o szerokości 0,5 m należy ją stosować do takich robót, gdzie szerokość 0,5 m jest wystarczająca dla zabezpieczenia elementu konstrukcyjnego, w szczególności zaś do izolowania poziomego murów fundamentowych, reperacji wszelkiego rodzaju i tam, gdzie arkusz papy szerokości normalnej wymagałby przecięcia.