Stosowanie papy

img15 (11)Poszczególne gatunki papy winno się stosować zgodnie z obowiązującą normą PN — Izolacja bitumiczna przeciwwilgociowa, warunki techniczne wykonawstwa, a w szczególności winna być stosowana: 1) przy pokryciu podkładu z desek: a) w jednej warstwie papa smołowa piaskowana lub asfaltowa talkowana Nr 80 lub Nr 100, b) w dwóch warstwach: I warstwa — papa czarna bez powłoki Nr 150, II warstwa — papa smołowa piaskowana lub asfaltowana talkowana Nr 100, 2) przy pokryciu na betonie dwiema warstwami: I warstwa papa bez powłoki Nr 150 lub 200, II warstwa — papa smołowa jednostronnie piaskowana lub papa asfaltowa talkowana (w obu przypadkach Nr 100), 3) przy izolacji poziomej w budynkach murowanych i drewnianych, dwiema warstwami: na podłożu z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej (szlichty) z papy czarnej nie-piaskowanej Nr 100 lub 150.