Krycie dachów papą

img16 (13)Krycie dachów papą. Krycie papą smołową: a) dachu drewnianego jedną warstwą w nakładkę — 1,15 papy na 1 m2 powierzchni dachu, b) dachu drewnianego jedną warstwą na listwy trójkątne 1,05 m2 papy i 1,05 mb pasów z papy na 1 m2 powierzchni dachu, c) dachu drewnianego dwiema warstwami w nakładkę 2,3 m2 papy na 1 m2 powierzchni dachu, d) dachu drewnianego dwiema warstwami papy smołowej: spodnią w nakładkę, wierzchnią na listwy trójkątne 2,2 m2 papy i 1,05 mb pasów z papy na 1 m2 powierzchni dachu, e) znaczne, średnie lub drobne naprawy pokrycia dachów drewnianych przez wstawienie i uszczelnienie kawałków papy od 1,05 poprzez 0,55, 0,15, 0,035 m2 papy na 1 m2 powierzchni dachu w zależności od rozmiarów naprawy. 2. Krycie papą bitumiczną: a) w wypadku krycia tak jak w punkcie a) (papą smołową) — 1,15 m2 papy bitumicznej (asfaltowej) na 1 m2 powierzchni dachu, b) dachu drewnianego dwiema warstwami papy asfaltowej w nakładkę (spodnia warstwa z papy smołowej) — po 1,15 m2 każdej z pap na 1 m2 powierzchni dachu, c) dachu betonowego dwiema warstwami papy w nakładkę: spodnią z papy smołowej, wierzchnią z papy asfaltowej — po 1,15 m2 papy asfaltowej i smołowej na 1 m2 powierzchni dachu, d) dachu drewnianego lub betonowego dwiema warstwami papy w nakładkę: spodnią i wierzchnią warstwą z papy asfaltowej — 2,3 m2 papy na 1 m2 powierzchni dachu, e) znaczne, średnie lub drobne naprawy pokrycia dachów przez wstawienie i uszczelnienie kawałków papy: od 1,05 poprzez 0,55, 0,15, 0,035 m2 papy na 1 m2 powierzchni dachu w zależności od rozmiarów naprawy.