Izolacje

img17 (16)Izolacje. Izolowanie przeciw wilgoci i przeciw wodzie napierającej: a) jednowarstwowe papą smołową stropów, ścian poziomo i pionowo, rynien i sklepień — 1,15 m2 papy na 1 m2 izolowanej powierzchni, b) dwuwarstwowe papą smołową jak wyżej — 2,3 m2 papy na 1 in2 izolowanej powierzchni; na każdą następną warstwę izolowanej powierzchni; jak wyżej, należy doliczać po 1,15 m2 papy na 1 m2 dachu; te same normy zużycia ustalone zostały przy użyciu do powyższej izolacji papy bitumicznej (asfaltowej), c) poziome (ścian) masą asfaltową z przekładką z juty bitumowanej (tkaniny impregnowanej) 1,15 m 2 juty na 1 m2 izolowanej powierzchni, d) poziome ścian na sucho papami: smołową lub asfaltową: jednowarstwowe — 1,15 m2 papy na 1 m2 powierzchni, dwuwarstwowe — 2,3 m2 papy na 1 m2 powierzchni, e) pionowe na drewnie jedną warstwą papy smołowej — 1,15 m2 papy na 1 m2 powierzchni.