Płyty i otuliny korkowe

img10 (15)Płyty i otuliny korkowe. Płyty i otuliny korkowe wyrabia się z korka. Korek otrzymuje się z kory dębu korkowego, rosnącego głównie na obszarach południowo – zachodniej Europy (Hiszpania) i w Afryce Północnej. Grubość płyt korkowych zależy od wieku zdejmowanej kory i dochodzi do 15 cm. Korek jest barwy jasnobrązowej, lekki, o c. wł. 0,1 do 0,2, elastyczny, porowaty i odznacza się bardzo niskim współczynnikiem przewodnictwa cieplnego. Dzięki tym wielkim zaletom jest korek klasycznym materiałem izolacyjnym. Ze względu na to jednak, że jest surowcem importowanym i to bardzo drogim. Może on być stosowany do celów specjalnych, przede wszystkim jako izolacja termiczna kotłów i rurociągów. Korek stosuje się przeważnie w postaci płyt prasowanych z dodatkiem lepiszcza lub bez lepiszcza.