Rodzaje płyt korkowych

img11 (17)l. Płyty czystokorkowe z ziaren korkowych, elastyczne, o grubości 10 — 50 mm, wymiarach powierzchniowych 500 X 1000 mm, c. obj. około 0,184, współczynniku przewodnictwa cieplnego 0,036. Stosuje się je przeważnie jako izolację dźwiękochłonną. 2. Płyty korkowe asfaltowane z korka mielonego wysuszonego, zmieszanego z bezwonnym lepiszczem asfaltowym, prasowane pod ciśnieniem, o grubości 30-120 mm, wymiarach powierzchniowych 500 X 1000 mm, c. obj. około 0,2, współczynniku przewodnictwa cieplnego około 0,045, wytrzymałości na ściskanie 12 – 15 kg/cm2. Płyty te są odporne na działanie wilgoci. Płyt o grubości 30 — 40 mm używa się do izolacji dachów, natomiast grubszych — w budownictwie chłodniczym. 3. Płyty czystokorkowe silnie prasowane, o grubości 2—50 mm, c. obj. 0,25—0,3, współczynniku przewodnictwa cieplnego 0,04—0,05, wytrzymałości na ściskanie 35—40 kg/cm2. Stosuje się je do uszczelek i jako izolację fundamentów od drgań wywoływanych ruchem maszyn, urządzeń przemysłowych, dźwigów itp. 4. Płyty czystokorkowe ekspandowane (przeważnie importowane). Produkowane są z ziarna korkowego, poddawane ekspandowaniu, tj. prażeniu parą wodną w temperaturze około 350°C, a następnie suszone. Są to płyty o grubości 30—120 mm, wymiarach powierzchniowych 500 — 1000 mm, c. obj. około 270 kg/m3, współczynniku przewodnictwu cieplnego 0,036. Płyty te są bardzo elastyczne. Stosuje się je jako izolację termiczną i akustyczną. Prócz wymienionych produkowane są jeszcze płyty ekspandowane czystokorkowe, o c. obj. 164 kg/m3, w grubościach 10—60 mm.