Rodzaje otulin korkowych

img12 (17)Otuliny korkowe ciepłochronne formowane, o grubości 20—50 mm i średnicy wewnętrznego otworu 17—420 mm. Otuliny ciepłochronne ekspandowane, o grubości 30 mm i średnicy wewnętrznego otworu 21—60 mm. Stosuje się je do izolacji rur. Otuliny zimnochronne asfaltowane, o grubości 25 – 60 mm i średnicy wewnętrznego otworu 27-420 mm. Stosuje się je do izolacji rur w chłodnictwie. Rury można izolować również specjalną masą korkową składającą się z drobnomielonej mączki korkowej, azbestu, gipsu i cementu. Mieszaninę tę zarabia się wodą bezpośrednio przed nałożeniem na rury; jako lepiszcza używa się smoły, asfaltu lub kazeiny. Należy podkreślić, że w naszych konkretnych warunkach płyty z korka mielonego odpadowego są o wiele bardziej ekonomiczne od płyt pełnokorkowych a jakościowo w zasadzie im nie ustępują, powinny więc znaleźć znacznie szersze zastosowanie w robotach izolacyjnych niż to ma miejsce dotychczas.