Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh.

Vincent Van Gogh to kolejna postać ze świata sztuki, której dorobek artystyczny podkreśla wartość i znaczenie holenderskiego malarstwa, które w niemal każdej epoce dawało światu nietuzinkowych twórców. Postać Van Gogha odznacza się jednak na tle jego znamienitych poprzedników i to nie tylko w kontekście rodzaju sztuki, jaką uprawiał. O tym malarzu krąży wiele niepokojących opowieści, poddających w wątpliwość jego zdrowie psychiczne. Także rodzaj stosowanej przez niego techniki malarskiej, określanej przez znawców jako etap przejściowy pomiędzy impresjonizmem a ekspresjonizmem, wydaje się świadczyć o tym, że kontrastowe wizje, pełne zniekształceń i metamorfoz pojawiających się w ramach tych samych motywów w miarę upływu czasu, nie mogły powstać w wyobraźni człowieka pozbawionego pewnych zaburzeń. Prace biograficzne i źródła historyczne potwierdzają, że malarz cierpiał na przewlekłe stany lękowe, doskwierała mu samotność, a wybuchowy temperament przeszkadzał w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Wszystko to wydaje się budować obraz postaci nad wyraz wrażliwej i zapewne introwertycznej, nie powinno więc dziwić, że osoba obdarzona tego rodzaju cechami czuła się najlepiej, spełniając się artystycznie. Choć za życia Van Gogh nie zaznał zbyt wiele szczęścia ani sławy, obecnie jest stawiany w czołówce najlepszych malarzy w historii, a oryginalne egzemplarze jego prac są szacowane na ogromne kwoty pieniędzy. Co więcej, rozpoznawalne motywy jego autorstwa zmieniły się w ikony popkultury.