Żółcień chromowa i Błękit Ultramarynowy

img22Żółcień chromowa. Synonim: chromian ołowiowy. Symbol chemiczny głównego składnika — chromianu ołowiu: PbCr04 Występuje w 3 gatunkach: 1) żółcień chromowa jasna, o barwie jasnożółtej z odcieniem cytrynowym lub kanarkowym, 2) żółcień chromowa złocista, o barwie złocistożółtej, 3) żółcień chromowa pomarańczowa, oranż chromowy, o barwie czerwono-żółtej. Nie powinna być zanieczyszczona barwnikami organicznymi, chromianami rozpuszczalnymi w wodzie, węglanami i substancjami rozpuszczalnymi w NaOH. Żółcieni chromowej używa się do produkowania farb i emalii olejnych, spirytusowych i nitro. Do farb pokostowych można stosować żółcienie obciążone szpatem ciężkim, do farb klejowych — obciążone szpatem lekkim (gipsem). Nie należy stosować żółcieni do farb wapiennych. Niektóre (ważne dla techniki malarskiej) własności żółcieni chromowej: C. wł. 5,6—6,9, liczba olejowa 8,5—20, siła krycia bar-dzo duża. Zdolność krycia w przeliczeniu na suchą substancję według PN/C-81014 najwyżej: 70 (dla, jasnej), 60 (dla złocistej), 55 (dla pomarańczowej). Błękit ultramarynowy. Synonim: ultramaryna niebieska. Jest to farba niebieska, uzyskiwana przez wyprażanie mieszaniny kaolinu, krzemionki i sody, niekiedy z dodatkiem siarczanu sodu, węgla, paku i kalafonii, jako środków do redukowania siarki. Błękit ultramarynowy jest bardzo miałkim proszkiem, bez obcych wtrąceń, o ciężarze gatunkowym 2,2—2,7, liczbie olejowej 30—50, odcieniu, intensywności barwy i światło odporności według ustalonego wzorca. Nie zawiera (w stanie czystym) kredy, gipsu, błękitu żelazowego, siarczanu baru; nie rozpuszcza się w wodzie i w zasadach; traktowany kwasem lub roztworem kwasu traci -właściwy kolor i wydziela siarkowodór. Wartość ultramaryny określa się odcieniem, mocą barwy i zdolnością krycia, przez porównanie z ultramaryną wzorcową metodą rozcierania na białym papierze. W zależności od czasu opadania na dno naczynia błękitu skłóconego w wodzie rozróżnia się cztery jego gatunki: I, II, III i IV. Początek czasu opadania dla gatunku I — najmniej 3 godz. Błękit ultramarynowy, stosowany jest do farb pokostowych, wapiennych i zapraw budowlanych (cementowych). Do celów lakierniczych używa się I gatunku.