Asfalty upłynnione

img24 (4)Asfalty upłynnione (asfalty płynne w normalnej temperaturze), — otrzymywane z asfaltu twardego przez fluksowanie czyli upłynnienie olejem bitumicznym. Dzięki upłynnieniu nadają się do robót „na zimno”, jako izolacja zabezpieczająca od wilgoci gruntowej. Asfalty upłynnione są wygodne w użyciu choć droższe. Beton asfaltowy (asfaltobeton) — mieszanina asfaltu z tłuczniem i jakimkolwiek naturalnym proszkiem (miałem) kamiennym. Rozróżnia się beton asfaltowy drobny, w którym wielkość ziarna nie przekracza 12 mm i gruby, w którym wielkość ziarna kamiennego dochodzi do 30 mm. Bitumowanie nawierzchni drogowej — pokrywanie nawierzchni drogowej materiałem bitumicznym. Emulsja asfaltowa — mieszanina asfaltu z wodą; aby rozcieńczony asfalt nie wydzielał się z wody i tworzył dość trwałą w niej emulsję, stosuje się emulgatory, dodawane do wody. Emulgatorami są tu: olej talowy, mydło^ żelatyna, pewne sole, glinki koloidalne, kwasy. Emulsje stosuje się do gruntowania pod następne warstwy izolacyjne mokrego podłoża betonowego, kamiennego lub innego, wszędzie tam, gdzie zastosowanie innej powłoki bitumicznej jest niemożliwe ze względu na wilgotność podłoża i trudną przyczepność asfaltu.