Fluksowanie

img25 (6)Fluksowanie — upłynnianie przez dodawanie oleju, np. bitumicznego lub płynnego asfaltu (bitumu) w celu rozrzedzenia asfaltu twardego, posiadającego niską penetrację. Inaczej — podnoszenie przenikliwości. Gilzonit — asfalt czysty, bez domieszek, występujący w stanie naturalnym (rzadko). Kamień asfaltowy — skała (piaskowiec lub wapień) przesiąknięta bitumem. Proszek asfaltowy (ruda asfaltowa) — mielony kamień asfaltowy, nazywany również mąką asfaltową lub sproszkowanym asfaltem prasowanym. Zawartość bitumu w proszkach Używanych do robót drogowych winna wynosić od 10 do 14%. Roztwory asfaltowe — preparaty produkowane przez rozpuszczanie asfaltu (35—80%) w rozpuszczalniku (65—20%) , stosowane do gruntowania (pędzlem) podłoża kamiennego lub betonowego względnie innego pod normalną warstwę izolacyjną z asfaltu zwykłego. Tłuczeń asfaltowy — tłuczeń kamienny o ziarnach rozmaitej wielkości, wymieszany dokładnie z gorącym asfaltem i używany do budowy dróg w stanie gorącym (asfaltobeton). Zaprawa asfaltowa — ścisła i gęsta mieszanina asfaltu z proszkiem kamiennym o maksymalnej wielkości ziarna 2,5 mm.